mayo 2015
L M X J V S D
« abr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Categorías

(Traducción al castellano en las notas.)

Ekklesía (Nou Campanar 2015) no ha sigut el primer projecte –ni, evidentment, la primera comissió- que s’ha aventurat a trencar sense concessions amb el model hegemònic, tant a nivell de concepte com d’estètica. De fet, una de les principals crítiques serioses -al marge de l’absurda bilis que a alguns els brolla com un simple reflex dels seus propis complexos intel·lectuals- va ser la d’apuntar que Nou Campanar 2015 naixia del no-res, que era una comissió que abans havia lluitat per un tipus de falles diametralment oposades, que no tenia trajectòria en l’apartat “experimental” i que la seua potència i el seu estudiat impacte mediàtic aombraven a altres comissions més humils que porten anys lluitant per ampliar l’espectre en la manera d’entendre i de fer falles.

No obstant açò, la meua opinió és la contrària. I el projecte és igualment vàlid al marge de la mesquinesa o indiferència del mecenes. Portar a especial -amb tot el que la “marca” especial suposa- tal nivell de ruptura, ha posat l’accent sobre la necessitat absoluta que el model actual de falles ha de replantejar-se, i que seguir lluitant per dotar a la ciutat d’unes falles que associem a la bambolla de la bonança econòmica és completament inútil. En segon lloc, el projecte no naix de Nou Campanar, encara que fóra esta la comissió que va cedir el seu espai perquè les ments creatives de Miguel Arraiz i David Moreno dugueren a terme semblant odissea en forma de tubs i de rajoles. És precisament la creativitat d’esta parella artística –amb notables resultats en anteriors projectes- la que va aprofitar la marca creada per Nou Campanar en els anys anteriors per a revertir-la de manera completa.

Aprofitar eixa notorietat, eixa falsa idea de “el que una falla ha de ser”, per a riure’s en la cara de tots. Malgrat els problemes tècnics, passarà a la història precisament per aprofitar el potent nom de la comissió associada al mastodont, al tot ha de ser gran, a les falles de la València en el mapa. Ironitzar sobre un mateix, encara que siguen dos artistes aliens a la comissió els que ho facen, és molt sa. Especialment en una societat poc amant de la ironia i en què qualsevol gir còmic se sent més com una amenaça que com un símptoma d’intel·ligència. Esta falla també pretenia establir un joc de comunicació al voltant del propi projecte, que generara un debat sobre com el relat de les falles es construeix sobre si mateix i de forma interessada. Ekklesía, per tot açò, negava els valors pels quals una falla sol ser apreciada com a vàlida: acabats tècnics, volum, naturalisme o caricatura…

Les falles han jugat sempre amb la potència de la seua imatge externa, on la falsedat i el parany constructiu –com el ferro- s’oculten al visitant. Únicament els motius ornamentals semblen ser la part més important. Ekklesía invertia, precisament, eixe procés d’ocultació constructiva. La imatge exterior de l’estructura era compacta i simple, i fins i tot pintada com si fóra metall. Una sala hipòstila en què les columnes ocultaven l’interior i no deixaven veure més enllà a tots aquells que es deixen portar per la impressió externa i no pel contingut. I l’estructura externa va ser, evidentment, el focus de les crítiques, quan la falsedat constructiva de moltes altres falles passa desapercebuda per romandre, precisament, oculta. Només qui es va atrevir a creuar eixa barrera, eixe prejudici, va ser capaç de descobrir la crítica i d’eixir amb una visió transformada en reconèixer quin era el propòsit final de la falla. Però, per a molts, segueix sent perillós vore l’interior.

Per tot açò, no entenc Ekklesía com un joc intel·lectual, o pitjor, com una pedanteria. Molt menys com un frau, com si pensen els peresosos mentals que encara es creuen amb la potestat d’indicar què és una falla i què no ho és. Ekklesía no pretenia donar lliçons ni crear un model de falles que ara tots han de seguir. Seria absurd pensar que totes les falles en el futur ha de ser una estructura com la que vam vore a Campanar. Ningú ho pretén. A més de repetitiu, seria inútil; perquè seria reiterar un model codificat i seriat. I açò ja ho tenim en la majoria de falles actuals. Ekklesía només pot haver-hi una.

El tancament creatiu que asfixia a la nostra societat en general, i a la comunitat fallera en particular, ja estava predisposat a la desqualificació i al prejudici, sense parar-se a pensar què és el que podia oferir. Per això teniem la frase de Maquiavel que acompanyava a la peça que es va portar a l’exposició. No sé fins a quin punt es va saber gestionar eixa absurda fúria, però els autors comptaven amb ella. I no va fer més que posar de manifest el pitjor dels temors: la falta de visió i la llosa dels convcencionalismes que es posa en peus de guerra a la mínima i que, abans de digerir qualsevol proposta, l’ataca sense cap argument. Només des de l’odi i des d’eixa posició tan nefasta i tan reaccionària anomenada “la por al canvi”.

És necessari veure altres propostes que cerquen el seu públic i, el més important, el seu espai. La novetat no suposa necessàriament la supressió d’allò que ja existeix. Però és bo i sa que sorgisca, sobretot, per tal de reavivar un model esgotat i una expressió artística a través de les falles que en molts aspectes està estancada. Però sempre ha sigut més còmode seguir movent-se en un espai agònic però còmode i conegut que donar el salt cap a noves propostes.

Nou Campanar marca, sens dubte, un punt d’inflexió al que encara li falta temps per a ser valorat amb justícia. I no solament com a exercici d’ironia, o allò tan manit de “provocar”. El contingut era potent i estava lluny de ser un simple i atractiu exercici constructiu. El tema de l’ekklesía a Grècia ja està explicat: l’assemblea que condemnava a l’ostracisme al polític indesitjat. Es va reconstruir –amb un altre llenguatge- eixa assemblea, eixe espai de reunió –cal recordar totes les activitats que van tenir lloc allí els dies de Falles- i de decisió que, en el cas particular dels valencians, es va perdre fa 24 anys i esperem que es tornara a recuperar diumenge passat. Que l’espai públic i de decisió, del que també formen part les falles, no siga un fet tancat i intransitable. Ekklesía, per tot açò, deixava transitar per l’interior al visitant, gaudint no solament del component estètic de l’estructura –i d’una fotogenia impagable-, també d’eixa participació a través de la mordacitat expressada en twitter que reflectia els motius pels quals València necessita una regeneració. Com també la necessiten les falles.

I, finalment, el recurs del mosaic Nolla, que va permetre dur a terme una falla participativa –no era eixe el suposat origen de la festa?- a través d’un projecte solidari, reivindicar un patrimoni cultural[1] oblidat pel poder i, d’altra banda –almenys al meu judici- rematar la ironia. Rita Barberá Nolla és descendent directa de qui va projectar el palauet del que es va extraure el mosaic. Si la funció de l’ekklesía era desfer-se del polític tirà i indesitjat, el missatge crec que està prou clar.

És cert que la falla tècnicament no va aguantar. La pluja va provocar que tota l’estructura caiguera la vesprada del 19 de març. La recerca sobre el material i l’estructura va ser profunda i l’única prova real només es va donar en el seu propi assemblatge en el carrer. Però el material no estava preparat per a aguantar ni la humitat i molt menys l’aigua. Molts van emprar l’argument que no era una falla perquè no va aguantar. És tan imbècil esta demagògia que no pense ni rebatre-la. El que sí que és cert és que la seua imperfecció tècnica no anul·la, en cap cas, la validesa del projecte. Ni el seu contingut. Ni la seua intenció. Perquè és una conceptualització tan sòlida que és capaç de sobreviure a la seua simple existència material.  Quasi cap altra falla pot afirmar el mateix. La seua caiguda no deixa de ser una altra ironia respecte a la caiguda d’un règim polític i corrupte que era, precisament, allò criticat a l’interior. La seua potent imatge a través de la fotografia la situarà, precisament i en molts casos intencionadament, com la icona en les falles previa al canvi i previa a la transició que ara iniciem. O que hauríem d’iniciar.

_MG_8221-2

Ekklesía, Nou Campanar 2015, de Miguel Arraiz i David Moreno ((fotografia de Noel Arraiz reproduïda amb permís de l’autor i dels artistes).


[1] La presència del mosaic de Nolla, era, sobretot, una crítica a com deixem morir el nostre patrimoni, substituint-ho per qualsevol aventura creativa “a la moda”. No obstant açò, qualsevol innovació es nodreix sempre del que considerem tradició. Sense el saber i l’experiència acumulada, res del que hui fem seria possible. No hi ha lloc per a rebutjar el passat, però tampoc per a témer a la innovació. Tots dos plantejaments han de complementar-se. Ekklesía, amb la seua aparent ruptura formal, tenia en concepte molta més relació amb l’origen de les falles –materials simples i crítica- que molts dels projectes s’erigeixen com a falla modèlica.

EXTRA “EKKLESÍAM” NULLA SALUS

Ekklesía (Nou Campanar 2015) no ha sido la primera falla –ni, evidentemente, la primera comisión- que se ha aventurado a romper sin concesiones con el modelo hegemónico, tanto a nivel de concepto como de estética. De hecho, una de las principales críticas serias -al margen de la absurda bilis que a algunos les brota como un simple reflejo de sus propios complejos intelectuales- fue la de apuntar que Nou Campanar 2015 nacía de la nada, que era una comisión que antes había luchado por un tipo de fallas diametralmente opuestas, que no tenía trayectoria en el apartado “experimental” y que su potencia y su estudiado impacto mediático ensombrecían a otras comisiones más humildes que llevan años luchando por ampliar el espectro en la manera de entender y de hacer fallas.

Sin embargo, mi opinión es la contraria. Y el proyecto es igualmente válido al margen de la mezquindad o indiferencia del mecenas. Llevar a especial -con todo lo que la “marca” especial supone- tal nivel de ruptura, ha puesto el acento sobre la necesidad absoluta de que el modelo actual de fallas debe replantearse, y que seguir luchando falsamente por dotar a la ciudad de unas fallas que asociamos a la burbuja de la bonanza económica es completamente inútil. En segundo lugar, el proyecto no nace de Nou Campanar, aunque fuera esta la comisión que cedió su espacio para que las mentes creativas de Miguel Arraiz y David Moreno llevaran a cabo semejante odisea en forma de tubos y de baldosas. Es precisamente la creatividad de esta pareja artística –con notables resultados en anteriores proyectos- la que aprovechó la marca creada por Nou Campanar en los años anteriores para revertirla de modo completo.

Aprovechar esa notoriedad, esa falsa idea de “lo que una falla debe ser”, para reírse en la cara de todos. A pesar de los problemas técnicos, pasará a la historia precisamente por aprovechar el potente nombre de la comisión asociada al mastodonte, al todo debe ser grande, a las fallas de la Valencia en el mapa. Ironizar sobre uno mismo, aunque sean dos artistas ajenos a la comisión los que lo hagan, es muy sano. Especialmente en una sociedad poco amante de la ironía y en la que cualquier giro cómico se siente más como una amenaza que como un síntoma de inteligencia. Esta falla también pretendía establecer un juego de comunicación alrededor del propio proyecto, que generara un debate sobre cómo el relato de las fallas se construye sobre sí mismo y de forma interesada. Ekklesía, por todo ello, negaba los valores por los que una falla suele ser apreciada como válida: acabados técnicos, volumen, naturalismo o caricatura…

Las fallas han jugado siempre con la potencia de su imagen externa, donde la falsedad y la trampa constructiva –como el hierro- se ocultan al visitante. Únicamente los motivos ornamentales parecen ser lo importante. Ekklesía invertía, precisamente, ese proceso de ocultación constructiva. La imagen exterior de la estructura era compacta y simple, e incluso pintada como si fuera metal. Una sala hipóstila en la que las columnas ocultaban el interior y no dejaban ver más allá a quienes se dejan llevar por la impresión externa y no por el contenido. Y fue, evidentemente, la estructura externa el foco de las críticas, cuando la falsedad constructiva de muchas otras fallas pasa desapercibida por permanecer, precisamente, oculta. Sólo quien se atrevió a cruzar esa barrera, ese prejuicio, fue capaz de descubrir la crítica y de salir con una visión transformada al reconocer cuál era el propósito final de la falla. Pero, para muchos, sigue siendo peligroso asomarse al interior.

Por todo ello, no entiendo Ekklesía como un juego intelectual, o  peor, como una pedantería. Mucho menos como una tomadura de pelo, como si piensan los perezosos mentales que aún se creen con la potestad de indicar qué es una falla y qué no lo es. Ekklesía no pretendía dar lecciones ni crear un modelo de fallas que ahora todos deben seguir. Sería absurdo pensar que todas las fallas en el futuro tiene que ser una estructura como la que vimos. Nadie lo pretende.

Además de repetitivo, sería inútil; porque sería reiterar un modelo codificado y seriado. Y eso ya lo tenemos en la mayoría de fallas actuales. Ekklesía sólo puede haber una. La cerrazón que asfixia a nuestra sociedad en general, y a la comunidad fallera en particular, ya estaba predispuesta a la descalificación y al prejuicio, sin pararse a pensar qué es lo que podía ofrecer. De ahí la frase de Maquiavelo que acompañaba a la pieza que se llevó a la exposición. No sé hasta qué punto se supo gestionar esa absurda furia, pero los autores contaban con ella. Y no hizo más que poner de manifiesto el peor de los temores: la falta de visión y la losa de lo convencional que se pone en pie de guerra a la mínima y que, antes de digerir cualquier propuesta, la ataca sin ningún argumento. Sólo desde el odio y desde esa posición tan nefasta y tan reaccionaria llamada “miedo al cambio”.

Es necesario ver otras propuestas que buscan su público y, lo más importante, su espacio. Lo nuevo no necesariamente supone la supresión de lo ya existente. Pero es bueno y sano que surja, sobre todo, para reavivar un modelo de fiesta agotado y una expresión artística a través de las fallas que en muchos aspectos está estancada. Pero siempre ha sido más cómodo seguir moviéndose en un espacio agónico pero cómodo y conocido que dar el salto hacia nuevas propuestas.

Nou Campanar marca, sin duda alguna, un punto de inflexión al que todavía le falta tiempo para ser valorado con justicia. Y no sólo como ejercicio de ironía, o aquello tan manido de “provocar”. El contenido era potente y estaba lejos de ser un simple y atractivo ejercicio constructivo. El tema de lo que era la ekklesía en Grecia ya está explicado, la asamblea que condenaba al ostracismo al político indeseado. Se reconstruyó –con otro lenguaje- esa asamblea, ese espacio de reunión –cabe recordar todas las actividades que tuvieron lugar allí los días de Fallas- y de decisión que, en el caso particular de los valencianos,  se perdió hace 24 años y esperamos que se volviera a recuperar el pasado domingo. Que el espacio público y de decisión, del que también forman parte las fallas, no sea algo cerrado e intransitable. Ekklesía, por todo ello, dejaba transitar por el interior al visitante, disfrutando no sólo de lo estético de la estructura –y de una fotogenia impagable-, también de esa participación a través de la mordacidad expresada en twitter que reflejaba los motivos por los que Valencia necesita una regeneración. Como también la necesitan las fallas.

Y, finalmente, el recurso del mosaico Nolla, que permitió llevar a cabo una falla participativa –¿no era ese el supuesto origen de la fiesta?- a través de un proyecto solidario, reivindicar un patrimonio cultural olvidado por el poder[1] y, por otro lado –al menos a mi juicio- rematar la ironía. Rita Barberá Nolla es descendiente directa de quien proyecto el palacete del que se extrajo el mosaico. Si la función de la ekklesía era deshacerse del político tirano e indeseado, el mensaje creo que está bastante claro.

Es cierto que la falla técnicamente no aguantó. La lluvia provocó que toda la estructura cayera la tarde del 19 de marzo. La investigación sobre el material y la estructura fue profunda y la única prueba real sólo se dio en su propio ensamblaje en la calle. Pero el material no estaba preparado para aguantar ni la humedad y mucho menos el agua. Muchos emplearon el argumento de que no era una falla porque no aguantó. Es tan imbécil esta demagogia que no pienso ni rebatirla. Lo que sí que es cierto es que su imperfección técnica no anula, en ningún caso, la validez del proyecto. Ni su contenido. Ni su intención. Porque es una conceptualización tan sólida que es capaz de sobrevivir a su simple existencia material. Algo que casi ninguna falla puede afirmar. Su caída no deja de ser otra ironía respecto a la caída de un régimen político y corrupto que era, precisamente, lo que se criticaba en el interior. Su potente imagen a través de la fotografía la situará, precisamente y en muchos casos intencionadamente, como el icono en las fallas previo al cambio y previo a la transición que ahora iniciamos. O que deberíamos iniciar.[1] La presencia del mosaico de Nolla, era, ante todo, una crítica a cómo dejamos morir nuestro patrimonio, sustituyéndolo por cualquier aventura creativa “a la moda”. No obstante, cualquier innovación se nutre siempre de lo que consideramos tradición. Sin el saber y la experiencia acumulada, nada de lo que hoy hacemos sería posible. No hay lugar para rechazar el pasado, pero tampoco para temer a la innovación. Ambos planteamientos deben complementarse. Ekklesía, con su aparente ruptura formal, tenía en concepto mucha más relación con el origen de las fallas –materiales simples y crítica- que muchas de las que se erigen como falla modélica.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>